magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Járművel való közlekedés védett természeti területen
Ramsar

Világörökség

» Természetvédelmi területek » Védett természeti területek és emlékek » Összefoglaló
Összefoglaló
 

 Országos jelentőségű védett természeti területek és emlékek

 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján az országos jelentőségű védett természeti területek két alapvető típusát különíthetjük el. A nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek és a természetvédelmi területek védettsége egyedi jogszabállyal, miniszteri rendelettel, kerül kihirdetésre, míg az ún. ex lege védett területek a törvény erejénél fogva állnak védelem alatt. Az ex lege védett természeti területek és emlékek esetében az illetékes természetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg, hogy az adott terület megfelel a törvény által megadott feltételeknek és így védelem alatt áll.

Egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területek

Az Igazgatóság működési területén egy nemzeti park, három tájvédelmi körzet és hat természetvédelmi terület került eddig egyedi jogszabállyal országos védelem alá 46683,2 hektár kiterjedéssel.

 

Név

Törzskönyvi szám

Teljes terület

(ha)

Fokozottan védett terület (ha)

Fertő-Hanság Nemzeti Park

238/NP/91

23730,9034

7659,4587

Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet

253/TK/92

8271,5081

63,8697

Soproni Tájvédelmi Körzet

40/TK/77

4890,9984

734,2594

Szigetközi Tájvédelmi Körzet

187/TK/87

9681,6974

1426,5741

Soproni Botanikus Kert TT

169/TT/78

17,2064

0

Liget-patak menti TT

302/TT/06

27,3223

0

Ikva-patak menti TT

304/TT/06

18,0385

0

Bécsi-domb TT

303/TT/06

7,8512

0

Pannonhalmi Arborétum TT

81/TT/63

25,6133

0

Nagycenki hársfasor TT

7/TT/42

11,0929

0

Összesen:

46682,2319

9884,1619

 

 

Az igazgatóság jelenlegi működési területén az első védetté nyilvánítás, az országban a hetedik természetvédelmi terület kialakítása 1942-ben történt  meg a Nagycenki hársfasor  (Széchenyi hársfasor) védetté nyilvánításával. Ezt követte mintegy 20 évvel később a Pannonhalmi Apátság arborétumának védetté nyilvánítása. Az igazán nagy kiterjedésű védetté nyilvánítások a 70-es évek végén történtek, akkor alapították a Hanság Tájvédelmi Körzet (1976), a Fertő-tó Tájvédelmi Körzet (1977)és a Soproni Tájvédelmi Körzetet (1977). a Szigetközi Tájvédelmi Körzet alapítása 1987-ben történt meg. A igazgatóság  névadó nemzeti parkját 1991-ben alapították Fertő-tavi Nemzeti Park néven, amelyhez 1994-ben csatolták hozzá a Hansági Tájvédelmi Körzet, majd 1999-ben a Répce-menti területeket és így alakult ki a mai nemzeti parki terület. A működési területen a védett területek 2006-ban bővültek utoljára a három Sopron környéki természetvédelmi terület megalapításával.

 

  

A törvény erejénél fogva (ex lege) védett természeti területek és emlékek

Lápok

Definíció: a láp olyan földterület, amely tartósan vagy időszakosan víz hatásának kitett, illetőleg amelynek talaja időszakosan vízzel telített, és amelynek jelentős részén lápi életközösség, illetve lápi élő szervezetek találhatók, vagy talaját változó kifejlődésű tőzegtartalom, illetve tőzegképződési folyamatok jellemzik (Tvt. 23.§ (3) d) pontja alapján)

Az ex lege védett lápok jegyzéke a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védett lápok jegyzékéről szóló 8005/2001. (MK 156.) KöM tájékoztatóban jelent meg. A tájékoztató jegyzék megjelenése óta megtalált lápokról a természetvédelmi hatóság egyedi határozatban rendelkezett a Tvt. módosításának megfelelően. Az ex lege lápok ellenőrzése, felülvizsgálata folyamatosan történik.

 

Szikes tavak

Definíció: a szikes tó olyan természetes vagy természetközeli vizes élőhely, amelynek medrét tartósan vagy időszakosan legalább 600 mg/liter nátrium kation dominanciájú oldott ásványi anyag tartalmú felszíni víz borítja, illetve a területén sziki életközösségek találhatók (Tvt. 23.§ (3) e) pontja alapján)

Az igazgatóság működési területén lévő szikes tavak egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területen találhatók, így ex lege védett szikes tó nem fordul elő a területen.

 

Barlangok

Definíció: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást (Tvt. 23.§ (3) a) pontja alapján)

 

Az igazgatóság működési területe barlangokban kifejezetten szegény, mindössze 16 barlang található a területen. A barlangok felmérését és dokumentálását a KvVM Barlangtani és Földtani Osztálya végezte el.

Források

Definíció: a forrás a felszín alatti víz természetes felszínre bukkanása, ha a vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan elapad (Tvt. 23.§ (3) b) pontja alapján)

Az ex lege források felmérése és pontosítása jelenleg is folyamatban van, az előzetes adatok (VUTUKI) alapján az igazgatóság működési területén 27 db ex lege védett forrás található, amelyek közül 16 db egyedi jogszabállyal kihirdetett védett természeti területen (Soproni Tájvédelmi Körzet, Fertő-Hanság Nemzeti Park) helyezkedik el.

 

Kunhalmok

Definíció: a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak (Tvt. 23.§ (3) f) pontja alapján)

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal együttműködésében elkészült a működési területen található kunhalmok jegyzéke, de a kihirdető miniszteri jegyzék még nem jelent meg. Az adatbázis feltöltése és az egyes kunhalmok természetvédelmi, illetve örökségvédelmi felmérése folyamatosan történik.

 

Földvárak

Definíció: a földvár olyan védelmi céllal létesített vonalas vagy zárt alakzatú földmű, amely azonosíthatóan fennmaradt domborzati elemként történeti, kulturális örökségi, felszínalaktani, illetve tájképi értéket képvisel (Tvt. 23.§ (3) g) pontja alapján)

 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal együttműködésében elkészült a működési területen található földvárak jegyzéke, de a kihirdető miniszteri jegyzék még nem jelent meg. Az adatbázis feltöltése és az egyes földvárak természetvédelmi, illetve örökségvédelmi felmérése folyamatosan történik.


 

Helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek

 

A helyi jelentőségű védett természeti területek és emlékek ellenőrzése várhatóan az év végén zárul le. A feladatot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Igazgatóság szakemberei az érintett települések jegyzőivel közösen végzik. Az igazgatóság működési területén 75 helyi jelentőségű védett természeti terület (összesen 496 ha) és 51 helyi jelentőségű természeti emlék található.


   
 
2009. 08. 26. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design