magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
MÉTA Fényképtár
Vadonleső
TAVASZI MADÁRLES
» Természeti értékeink » Növényvilág
Növényvilág
 
 
 

 
Védett és fokozottan védett növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
Összeállította: Takács Gábor
Ellenőrizte és javította: Dr. Király Gergely és Schmidt Dávid
 
Állapot: 2009. szeptember 1.
 
 
Az igazgatóság működési területén 12, jelenleg fokozottan védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Elsősorban az élőhelyeik elpusztítása (pl. beépítés, lecsapolás, erdőgazdálkodás) miatt az elmúlt 150 év során ezek közül 2 faj (Primula farinosa, Adenophora lilifolia) biztosan kipusztult a teljes működési területről, míg 3 faj (Pinguicula vulgaris és Liparis loeselii a Hanságból és a Fertő-medencéből, a Himantoglossum adriaticum a Fertőmelléki-dombságból) esetében "csak" egy-egy kistáj esetében fordult elő biztos kipusztulás.
 
 
Fokozottan védett növényfajok
 
Magyar név Tudományos név Élőhely I
Csengettyűvirág Adenophora lilifolia Száraz tölgyesek, füves erdőszegélyek, ligeterdők, hegyi rétek.  
Rigópohár Cypripedium calceolus Bükkösök, elegyes karszterdők, bokorerdők, mészkedvelő tölgyesek.
Halvány ujjaskosbor Dactylorhiza ochroleuca Üde láprétek.
Adriai sallangvirág Himantoglossum adriaticum Melegkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sziklagyepek, sztyeprétek, felhagyott gyümölcsösök.  
Tüzes liliom Lilium bulbiferum Hegyi rétek, keményfás ligeterdők, erdőszegélyek.  
Hagymaburok Liparis loeselii Üde láprétek, gyékényes-tőzegpáfrányos úszólápok.  
Méhbangó Ophrys apifera Láp- és sztyeprétek, félszáraz gyepek.  
Légybangó Ophrys insectifera Sztyeprétek, kaszálók, sziklagyepek, ligeterdők, gyertyános-tölgyesek.  
Pókbangó Ophrys sphecodes Láprétek, sztyeprétek, félszáraz irtásrétek.
Lápi hízóka Pinguicula vulgaris Nedves láprétek, átmeneti lápok.
Lisztes kankalin Primula farinosa Üde és kiszáradó láprétek.  
Bugás veronika Pseudolysimachion spurium Száraz tölgyesek, cserjések, erdőszegélyek.  
  
A piros betűvel jelölt fajok biztosan kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
Az előfordulással rendelkező fokozottan védett növényfajok mindegyike kiemelten veszélyeztetett, egy részük előfordulási helye nem is védett természeti területen található, aktív természetvédelmi beavatkozások szükségesek a fennmaradáshoz. A ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
 

  
Védett növényfajok
 
Az igazgatóság működési területén 232, jelenleg védett növényfaj mai vagy valamikori előfordulásáról van adatunk. Ezek közül 17 faj kihalása a teljes működési területen, míg 30 faj esetében egy vagy több kistáj területén vehető biztosra a kipusztulása. Hasonlóan a fokozottan védett fajokhoz, a védett fajok esetében is a természetes élőhelyek pusztulása (lecsapolások, beépítések, mezőgazdaság, erdőgazdálkodás) okozza a kihalások többségét.

 
Magyar név Tudományos név Élőhely I
Kálmos Acorus calamus Vízpartok, mocsarak, magassásosok.  
Tavaszi hérics Adonis vernalis Sziklagyepek, lösz- és homoki gyepek, bokorerdők, száraz tölgyesek.  
Konkoly Agrostemma githago Kalászos vetések.  
Vékonyszárú palástfű Alchemilla filicaulis Hegyi rétek  
Havasi palástfű Alchemilla glabra Hegyi rétek, láprétek.  
Hegyi palástfű Alchemilla glaucescens Hegyi rétek, szőrfűgyepek.  
Közönséges palástfű Alchemilla monticola Hegyi rétek és kaszálók, szőrfűgyepek, láprétek.  
Hullámoslevelű palástfű Alchemilla subcrenata Hegyi rétek, láprétek.  
Réti palástfű Alchemilla xanthochlora Láprétek, magaskórósok.  
Szarvas hagyma Allium carinatum Kiszáradó lápréteken.  
Bunkós hagyma Allium sphaerocephalon Sziklagyepek, sztyeprétek, homokpuszták.  
Illatos hagyma Allium suaveolens Láprétek  
Vitézvirág Anacamptis pyramidalis Mészkedvelő, szikla- és pusztafüves lejtők, homoki rétek és legelők, láprétek, száraz tölgyesek, gyesztenyések.  
Erdei szellőrózsa Anemone sylvestris Száraz tölgyesek, erdőszélek, sztyeprétek.  
Kúszó zeller Apium repens Iszaptársulások (tóparkok, árkok), nedves gyomtársulások.  
Harangláb Aquilegia vulgaris Gyetyános-tölgyesek. Erdőszegélyek. Nyirkos, sziklás erdők. Hegyi rétek.  
Hegyi árnika Arnica montana Mészkerülő hegyi rétek.  
Tündérfürt Aruncus dioicus Patak menti magaskórósok, égerligetek, szivárgóvizes, sziklás bükkösök.  
Fekete fodorka Asplenium adiantum-nigrum Mészkerülő. Sziklás talajú erdők, kőfejtők, telepített fenyvesek.  
Csillagőszirózsa Aster amellus Sztyeprétek, félszáraz gyepek, erdőszegélyek.  
Pettyegetett őszirózsa Aster sedifolius Szikesedő sztyeprétek, legelők, erdőszegélyek.  
Érdes csűdfű Astragalus asper Sztyeprétek löszön és homokon.  
Szártalan csűdfű Astragalus exscapus Homokpuszták, homoki rétek, löszgyepek.  
Barázdás csűdfű Astragalus sulcatus Száraz gyepek, gyomtársulások.  
Völgycsillag Astrantia major Bükkelegyes üde erdők.  
Szőrös (Molyhos) nyír Betula pubescens Mészkerülő. Pionír, fűz- és nyírlápok, mészkerülő erdők, tőzegmohalápok.  
Gyíkpohár Blackstonia acuminata Mocsár-, láp- és szikes rétek, nedves homokfelszínek.  
Bordapáfrány Blechum spicant Mészkerülő. Bükkösök, erdeifenyvesek, telepített fenyvesek.  
Kis holdruta Botrychium lunaria Hegyi rétek, legelők, homoki gyepek, sziklagyepek.  
Ökörszem Buphthalmum salicifolium Mészkedvelő. Száraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek.  
Tarka nádtippan Calamagrostis varia Sziklaerdők, bokorerdők.  
Fehér sás Carex alba Mészkedvelő. Sziklás bükkösök, gyertyános-tölgyesek, sziklaerdők, molyhos tölgyesek.  
Rostostövű sás Carex appropinquata Zsombéklápok.  
Palkasás Carex bohemica Homokos, iszapos vízpartok, zátonyok.  
Buxbaum-sás Carex buxbaumii Magassásosok, kékperjés láprétek.  
Lápi sás Carex davalliana Üde láprétek.  
Töviskés sás Carex echinata Mészkerülő. Tőzegmohás átmeneti lápok, néha égelápok.  
Bugás sás Carex paniculata Zsombékosok, égerligetek.  
Kúszó sás Carex repens Keményfás ligeterdők.  
Borostás sás Carex strigosa Ligeterdők, néha gyertyános-tölgyesek, bükkösök, égerlápok.  
Árnyéki sás Carex umbrosa Nyíltabb üde és mészkerülő erdők, nedves rétek.  
Szártalan bábakalács Carlina acaulis Hegyi rétek, félszáraz gyepek.  
Kardos madársiskak Cephalantera longifolia Nyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok.  
Fehér madársisak Cephalanthera damasonium Nyirkos és sziklás erdők, ligeterdők, telepített nyarasok.  
Piros madársisak Cephalanthera rubra Nyirkos és sziklás erdők, cseres tölgyesek, homoki nyarasok.  
Vízparti deréce Chamaenerion dodonei Pionír. Folyózátonyok, sziklafolyások, kavicsbányák, külszíni fejtések.  
Kisfészkű aszat Cirsium brachycephalum Mocsárrétek, magassásosok, nedves gyomtársulások.  
Enyves aszat Cirsium erisithales Szikla- és szurdokerdők, gesztenyések.  
Csermelyaszat Cirsium rivulare Magaskórósok, üde láprétek.  
Réti iszalag Clematis integrifolia Mocsár- és láprétek, ligeterdők széle.  
Gyíkvirág Cnidium dubium Láp- és mocsárrétek, ligeterdők.  
Korallgyökér Corallorhiza trifida Bükkösök, sziklai bükkösök, elegyes karszterdők.  
Fényes poloskamag Corispermum nitidum Nyílt homoki gyepek, homokpuszták, zavart homokfelszínek.  
Sárga koronafürt Coronilla coronata Mészkedvelő tölgyesek, bokorerdők, sztyeprétek.  
Illír sáfrány Crocus tommasinianus Gyertyános-tölgyesek.  
Erdei ciklámen Cyclamen purpurancens Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, mészkerülő erdők.  
Erdei ujjaskosbor Dactylorhiza fuchsii Hegyi és láprétek, bükkösök.  
Hússzínű ujjaskosbor Dactylorhiza incarnata Láp- és mocsárrétek, magassásosok; nedves pionír élőhelyek.  
Lapp ujjaskosbor Dactylorhiza lapponica Üde láprétek, forráslápok.  
Széleslevelű ujjaskosbor Dactylorhiza majalis Láprétek, mocsárrétek, magaskórósok.  
Bodzaszagú ujjaskosbor Dactylorhiza sambucina Hegyi rétek, száraz gyepek, száraz tölgyesek.  
Henyeboroszlán Daphne cneorum Homoki gyepek.  
Farkasboroszlán Daphne mezereum Üde lomberdők, égerligetek.  
Balti szegfű Dianthus arenarius subsp. borussicus Mészkerülő homokpusztagyepek.  
Réti szegfű Dianthus deltoides Mészkerülő. Hegyi rétek, szőrfűgyepek, erdőszegélyek.  
Kései szegfű Dianthus serotinus Mészkedvelő homokpusztagyepek.  
Buglyos szegfű Dianthus superbus Lápréteken, láp- és ligeterdők, ritkán füves tölgyesek, gesztenyések.  
Nagy ezerjófű Dictamnus albus Mészkedvelő. Bokorerdők, melegkedvelő tölgyesek.  
Magyar zergevirág Doronicum hungaricum Száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek, néha gyertyános tölgyesek.  
Szálkás pajzsika Dryopteris carthusiana Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek.  
Széles pajzsika Dryopteris dilatata Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek.  
Hegyi pajzsika Dryopteris expansa Liget- és láperdők, üde lomberdők, telepített fenyvesek.  
Pocsolyalátonya Elatine alsinastrum Mészkerülő, sótűrő. Mocsarak, folyópartok iszaptársulásaiban, nedves szántókon.  
Gyérvirágú csetkáka Eleocharis quinqueflora Üde láprétek, enyhén sós rétek.  
Egypelyvás csetkáka Eleocharis uniglumis Mészkedvelő. Üde láprétek, mocsárrétek, magassásosok, nedves szieksek.  
Vörösbarna nőszőfű Epipactis atrorubens Bokorerdők, sziklás bükkösök, homokpuszták, homoki erdők.  
Széleslevelű nőszőfű Epipactis helleborine Üde és szárazabb erdők és gyepek.  
Kislevelű nőszőfű Epipactis microphylla Nyirkos, sziklás és száraz erdők.  
Mocsári nőszőfű Epipactis palustris Üde és kiszáradó láprétek, nedves pionír felszínek.  
Ibolyás nőszőfű Epipactis purpurata Gyetyános-tölgyesek, bükkösök, telepített fenyvesek.  
Tallós-nőszőfű Epipcatis tallosii Ligeterdők, nemes nyarasok, nyílt vízparti élőhelyek.  
Téli zsurló Equisetum hiemale Liget- és láperdők, üde lomberdők.  
Erdei zsurló Equisetum sylvaticum Égerligetek, szivárgóvizes üde lomberdők, magaskórósok.  
Tarka zsurló Equisetum variegatum Mészkedvelő. Kiszáradó láprétek, nedves homoki pionír társulások.  
Téltemető Eranthis hiemalis Üde lomberdők, ligeterdők, akácosok.  
Keskenylevelű gyapjúsás Eriophorum angustifolium Tápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek, tőzegmohás lápok.  
Széleslevelű gyapjúsás Eriophorum latifolium Tápanyagban szegény, tőzeges talajok, üde láprétek.  
Magyar repcsény Erysimum odoratum Száraz gyepek, tölgyesek.  
Cseh tyúktaréj Gagea bohemica Sziklagyepek  
Szent László-tárnics Gentiana cruciata Hegyi rétek, szőrfűgyepek, legelők, kékperjés láprétek, cserjések.  
Kornistárnics Gentiana pneumonanthe Kiszáradó láprétek, hegyi rétek, mocsárrétek.  
Hegyi tárnicska Gentianella austriaca Hegyi rétek, kaszálók, kiszáradó láprétek.  
Kései prémestárnics Gentianopsis ciliata Hegyi rétek, sziklagyepek, mészkedvelő tölgyesek.  
Szíveslevelű gubóvirág Globularia cordifolia Mészkő sziklagyepek.  
Avarvirág Goodyera repens Erdeifenyvesek, lucosok, telepített fenyvesek.  
Szúnyoglábú bibircsvirág Gymnadenia conopsea Kiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, száraz tölgyesek, bokorerdők.  
Illatos bibircsvirág Gymnadenia odoratissima Kiszáradó láprétek, hegyi rétek, félszáraz gyepek, sziklagyepek.  
Tölgyespáfrány Gymnocarpium dryopteris Üde lomberdők, égerligetek, telepített fenyvesek.  
Mirigyes hármaslevelűpáfrány Gymnocarpium robertianum Mészkedvelő. Sziklás, törmelékes talajú erdők, rakott kőfalak.  
Homoki fátyolvirág Gypsophila arenaria Homokpuszták, mészkő és dolomit sziklagyepek.  
Szalmagyopár Helichrysum arenarium Homoki gyepek.  
Vízilófark Hippuris vulgaris Állóvizek, mocsarak.  
Békaliliom Hottonia palustris Mészben szegény, mezotróf vizek, magassásosok, nádasok.  
Részegkorpafű Huperzia selago Mészkerülő erdők, fenyérek.  
Pettyes orbáncfű Hypericum maculatum ssp. obtusiusculum Mészkerülő erdők, hegyi rétek, magaskórósok.  
Hengeresfészkű peremizs Inula germanica Száraz gyepek, cserjések.  
Örménygyökér Inula helenium Nedves erdőszegélyek, magaskórósok, ártéri gyomtársulások.  
Selymes peremizs Inula oculus-christi Sztyeprétek, sziklagyepek, erdőszegélyek.  
Homoki nőszirom Iris arenaria Homokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek, sztyeprétek.  
Pázsitos nőszirom Iris graminea Száraz tölgyesek, erdőszegélye.  
Apró nőszirom Iris pumila Sztyeprétek, sziklagyepek.  
Szibériai nőszirom Iris sibirica Mocsár- és láprétek, ritkán láp- és ligeterdők.  
Korcs nőszirom  Iris spuria Láp- és mocsárrétek, szikes rétek.  
Tarka nőszirom Iris variegata Száraz tölgyesek, erdőszegélyek, sztyeprétek.  
Csülleng Isatis tinctoria Száraz gyepek, olykor gyomtársulások.  
Tengerparti szittyó Juncus maritimus Gyengén sós rétek, mocsarak, télisásosok.  
Kisfészkű hangyabogáncs Jurinea mollis Mészkő- és dolomitsziklagyepek, ritkán homoki és löszgyepek.  
Kacstalan lednek Lathyrus nissolia Üde és száraz gyepek, vetések, vágások.  
Mocsári lednek Lathyrus palustris Nádasok, magassásosok, láprétek.  
Magyar lednek Lathyrus pannonicus Láprétek.  
Szőke oroszlánfog Leontodon incanus Mészkő- és dolomitsziklagyepek.  
Nyári tőzike Leucojum aestivum Puhafás ligeterdők, láperdők, nedves rétek.  
Tavaszi tőzike Leucojum verum Ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.  
Turbánliliom Lilium martagon Gyertyámos-tölgyesek, bükkösök, hegyi rétek.  
Gérbics Limodorum abortivum Száraz tölgyesek, bokorerdők, ritkán gyertyános-tölgyesek, bükkösök.  
Heverő iszapfű Lindernia procumbens Iszaptársulások, nedves szántók.  
Sárga len Linum flavum Mészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, bokorerdők, erdőszegélyek.  
Borzas len Linum hirsutum Sztyeprétek, erdőszegélyek, homokpuszták.  
Árlevelű len Linum tenuifolium Mészkedvelő. Sziklagyepek, sztyeprétek, homoki gyepek.  
Békakonty Listera ovata Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, ligeterdők, láprétek.  
Jerikói lonc Lonicera caprifolium Üde és száraz lomberdők.  
Borbás-kerep Lotus borbasii Sziklagyepek, bokorerdők.  
Kapcsos korpafű Lycopodium clavatum Mészkerülő erdők, fenyérek, telepített fenyvesek.  
Berki lizinka Lysimachia nemorum Égerligetek.  
Struccpáfrány Matteuccia struthiopteris Égerligetek, patakmenti magaskórósok.  
Vidrafű Menyanthes trifolia Átmeneti lápok, nedves láprétek, zsombékosok.  
Kiskörtike Moneses uniflora Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők.  
Forrásfű Montia fontana ssp. arvensis Iszaptársulások, nedves szántók.  
Gyepes nefelejcs Myosotis caespitosa Mocsarak, magasásosok, láprétek, iszaptársulások.  
Közönséges madárfészek Neottia nidus-avis Ligeterdők, üde lomberdők, száraz tölgyesek.  
Fehér tündérrózsa Nymphaea alba Holtágak, lassan folyó vizek.  
Tündérfátyol Nymphoides peltata Álló és nagyon lassan folyó vizek.  
Erdei békaszem Omphalodes scorpioides Ligeterdők, üde lomberdők, szurdokerdők.  
Homoki vértő Onosma arenaria Sztyeprétek, sziklagyepek.  
Kígyónyelv Ophioglossum vulgatum Üde lomberdők, liget- és láperdők, láprétek, hegyi rétek.  
Poloskaszagú kosbor Orchis coriophora Kiszáradó láprétek, homoki rétek és legelők.  
Vitézkosbor Orchis militaris Száraz tölgyesek, sztyeprétek, kiszáradó láprétek, homoki gyepek, homokbányák.  
Agárkosbor Orchis morio Hegyi, homoki és láprétek, félszáraz gyepek, cserjések.  
Mocsári kosbor Orchis palustris Mocsár- és láprétek, magassásosok, szikes rétek.  
Bíboros kosbor Orchis purpurea Száraz tölgyesek, bokorerdők, félszáraz gyepek, felhagyott szőlők, ritkán üde erdők és gyepek.  
Tarka kosbor Orchis tridentata Sziklagyepek, homoki és sztyeprétek, bokorerdők.  
Sömörös kosbor Orchis ustulata Sziklagyepek, sztyeprétek, láp- és hegyi rétek.  
Hegyipáfrány Oreopteris limbosperma Üde lomberdők, erdeifenyvesek, égerligetek, magaskórósok.  
Nyúlánk sárma Ornithogalum brevistylum Száraz gyepek, sztyeprétek, rézsük.  
Üstökös sárma Ornithogalum pannonicum Sztyeprétek  
Csilláros sárma Ornithogalum refractum Gyomtársulások, sztyeprétek, szántók.  
Gömbtermésű sárma Ornithogalum sphaerocarpum Üde és száraz lomberdők, erdőszélek, üde rétek, sztyeprétek.  
Gyöngyvirágkörtike Orthilia secunda Természetes és telepített fenyvesek, bükkösök, nyíresek.  
Csajkavirág Oxytropis pilosa Sziklagyepek, homoki és löszgyepek.  
Fehérmájvirág Parnassia palustris Láprétek, forráslápok, átmeneti lápok.  
Posványkakastaréj Pedicularis palustris Láprétek, átmeneti lápok.  
Fehér acsalapu Petasites albus Szivárgóvizes bükkösök, égerligetek.  
Homoki kocsord Peucedanum arenarium Homokpuszták, homoki tölgyesek, sziklagyepek.  
Sziki kocsord Peucedanum officinale Sziki tölgyesek tisztásai, sziki magaskórósok, sztyeprétek.  
Mocsári kocsord Peucedanum palustre Nádasok, zsombékosok, láprétek, láperdők.  
Buglyos páfrány Phegopteris connectilis Szivárgóvizes, árnyas üde lomberdők, égerligetek, néha telepített fenyvesek.  
Macskahere Phlomis tuberosa Száraz tölgyesek, cserjések, sziklagyepek, sztyeprétek.  
Gombos varjúköröm Phyteuma orbiculare Mészkő- és dolomitsziklagyepek, bokoerdők, sziklaerdők.  
Erdei varjúköröm Phyteuma spicatum Bükkösök, gyertyános-tölgyesek, szelídgesztenyések és széleik  
Kétlevelű sarkvirág Plathantera bifolia Üde lomberdők, ligeterdők, mészkerülő erdők, hegyi és láprétek.  
Osztrák borzamag Pleurospermum austriacum Bükkösök, szurdok- és ligeterdők, égerligetek.  
Kisvirágú pacsirtafű Polygala amarella Láprétek, sovány gyepek.  
Nagy pacsirtafű Polygala major Mészkedvelő. Sztyeprétek, sziklagyepek.  
Karéjos vesepáfrány Polystichum aculeatum Üde lomberdők, szurdokerdők, keményfás ligeterdők.  
Díszes vesepáfrány Polystichum setiferum Üde lomberdők, szurdokerdők, ligeterdők.  
Színes békaszőlő Potamogeton coloratus Tiszta, oligotrofikus álló v. nagyon lassan folyó vizek.  
Kövi pimpó Potentilla rupestris Mészkerülő. Száraz erdők és szegélyeik. Hegyi rétek.  
Szártalan kankalin Primula vulgaris Üde erdők, ligeterdők, erdőszélek, irtásgyepek.  
Nagyvirágú gyíkfű Prunella grandiflora Száraz gyepek, erdőszegélyek.  
Hosszúlevelű fürtösveronika Pseudolysimachion longifolium Nedves rétek, magaskórósok, ligeterdők.  
Fertő-tavi mézpázsit Puccinellia festuciformis subsp. Intermedia Sótűrő. Szikes rétek, szikfok.  
Keskenylevelű tüdőfű Pulmonaria angustifolia Cseres tölgyesek, gesztenyések, hegyi rétek.  
Leánykökörcsin Pulsatilla grandis Sziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek.  
Fekete kökörcsin Pulsatilla pratensis ssp. nigricans Sziklagyepek, lejtősztyepek, bokorerdők, lösz- és homoki gyepek.  
Zöldvirágú körtike Pyrola chlorantha Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők.  
Kisebb körtike Pyrola minor Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők.  
Kereklevelű körtike Pyrola rotundifolia Természetes és telepített fenyvesek, mészkerülő erdők, pionír szegélyek.  
Selymes boglárka Ranunculus illyricus Száraz lejtők, homok- és löszpuszták, legelők, erdőszegélyek.  
Sziki boglárka Ranunculus lateriflorus Iszapos partok, szikes laposok, tócsák.  
Nádi boglárka Ranunculus lingua Nádasok, magassásosok, mocsarak, fűzlápok, árkok.  
Sziklai benge Rhamnus saxatilis Mészkedvelő. Száraz tölgyesek, sziklagyepek, erdőszegélyek, sztyeprétek.  
Fekete ribiszke  Ribes nigrum Ligeterdők, láperdők.  
Füles fűz Salix aurita Fűzlápok, láposodó erdeifenyvesek, láprétek.  
Parti fűz Salix elaeagnos Mészkedvelő. Hordalékcserjések, bokorfüzesek.  
Babérfűz Salix pentandra Mészkerülő, láperdők, lápcserjések.  
Rucaöröm Salvinia natans Lassú folyású- v. állóvizek, a lebegő hínárnövényzet tagja.  
Árokvirág Samolus valerandii Enyhén sótűrő, nedves (gyakran lápos) rétek, vízpartok, szikesek.  
Szürkés ördögszem Scabiosa canescens Mészkedvelő. Sztyeprétek.  
Kormos csáté Schoenus nigricans Mészkedvelő üde láprétek.  
Nyugati csillagvirág Scilla drunensis Keményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.  
Ligeti csillagvirág Scilla vindobonensis Keményfás ligeterdők, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.  
Piros pozdor Scorzonera purpurea Sziklagyepek, sztyeprétek, száraz tölgyesek.  
Bársonyos görvélyfű Scrophularia scopolii Üde lomberdők, ligeterdők, vágások, üde gyomtársulások.  
Bozontos csukóka Scutellaria columnae Üde lomberdők, szikla- és törmeléklejtő-erdők, cseres-tölgyesek.  
Vízi aggófű Senecio aquaticus Láprétek.  
Mocsári aggófű Senecio paludosus Nedves rétek, nádasok.  
Lápi nyúlfarkfű Sesleria caerulea Üde láprétek, ritkán száraz gyepek.  
Karcsú zsombor Sisymbrium polymorphum Száraz, löszös gyepek.  
Mocsári csorbóka Sonchus palustris Nádasok, nedves magaskórósok.  
Lisztes berkenye Sorbus aria Szikla- és szurdokerdők, sziklás bükkösök.  
Kerti berkenye Sorbus domestica Száraz tölgyesek.  
Nyári füzértekercs Spiranthes aestivalis Üde láprétek, nedves pionír felszínek.  
Őszi füzértekercs Spiranthes spiralis Irtásrétek, legelők, száraz gyepek, láprétek.  
Pusztai árvalányhaj Stipa pennata Sztyeprétek.  
Csinos árvalányhaj Stipa pulcherrima Meszes alapkőzetű styeprétek.  
Piritógyökér Tamus communis Száraz tölgyesek, üde és nedves láperdők.  
Kései pitypang Taraxacum serotinum Száraz gyepek, sztyeprétek, főleg löszön.  
Teleki-virág Telekia speciosa Bükkösök, üde magaskórósok.  
Narancsszínű aggófű Tephroseris aurantiaca Száraz tölgyesek, hegyi rétek.  
Hosszúlevelű aggófű Tephroseris longifolia Üde lomberdők, erdei fenyvesek, hegyi rétek.  
Kékes borkóró  Thalictrum pseudominus Dolomit és mészkősziklagyepek, bokorerdők.  
Tőzegpáfrány Thelypteris palustris Éger és fűzlápok, láprétek, úszólápok, nádasok.  
Sulyom Trapa natans Hullámzástól és áramlástól védett állóvizek.  
Mocsári kígyófű Triglochin palustre Láprétek, forráslápok, szikes mocsarak, nedves legelők.  
Zergeboglár Trollius europeus Láprétek, magaskórósok, láperdők, keményfás ligeterdők, égerligetek.  
Kúszó csalán Urtica kioviensis Zavartalan mocsarak, holtágak, láperdők.  
Fehér zászpa Veratrum album Nedves rétek, magaskórósok, láp- és ligeterdők, szivárgóvizes üde erdők.  
Fogaslevelű bükköny Vicia narbonensis Erdőszegélyek, száraz gyepek.  
Pilisi bükköny Vicia sparsiflora Inkább mészkedvelő. Száraz tölgyesek, tisztások, erdőszélek.  
Pusztai meténg Vinca herbacea Sziklagyepek, sztyeprétek, száraz erdőszegélyek.  
Lápi ibolya Viola stagnina Láp- és mocsárrétek, fűzlápok, magasásosok, zsombékosok.  
Ligeti szőlő Vitis sylvestris Keményfás ligeterdők, égerligetek, gyertyános-tölgyesek, bükkösök.  
 
A piros betűvel jelölt fajok biztosan vagy nagy valószínűséggel kipusztultak a teljes működési területről, míg a lilával jelölt fajok egy vagy több kistáj területéről pusztultak ki, de jelenleg még van ismert előfordulásuk.
 
A ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról. A oldalak feltöltése folyamatosan történik, türelmét kérjük.
 

 
Nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős növényfajok előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
Összeállította: Takács Gábor és dr. Ambrus András
 
Állapot: 2009. szeptember 1.

A nem védett, de természetvédelmi szempontból jelentős fajok listájának összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe:
  • Kötödik-e hozzá speciálisan valamilyen védett állatfaj? (Ezen állatfajok esetében a védelem egyik, de talán a legfontosabb lehetősége pl. a tápnövény védelme.)
  • Helyi szinten veszélyeztetett vagy ritka növényfaj.
 
Magyar név Tudományos név Élőhely I
Őszi vérfű Sanguisorba officinalis Mocsár- és láprétek.  
Rezgőnyár Populus tremula Pionír. Mészkerülő erdők, vágások, erodált területek, ritkábban liget- és láperdők.  
Farkasalma Aristolochia clematitis Ligeterdők, cserjések, száraz gyepek, útszélek.
 
 
A ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
 

 
Özönnövények előfordulása
a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság működési területén
 
 Összeállította: Takács Gábor

Állapot: 2009. szeptember 1.
 
Az alábbiakban bemutatjuk azokat a nem őshonos növényfajokat, amelyek terjedése jelentősen veszélyezteti a hazai természeti értékeket. A működési területünkön előforduló neofitonok tekintetében a lista nem tekinthető teljesnek.
 
Magyar név Tudományos név Élőhely I
Zöld juhar Acer negundo    
Bálványfa Ailanthus altissima    
Gyalogakác Amorpha fruticosa    
Selyemkóró Asclepias syriaca    
Süntök Echinocystis lobata    
Ezüstfa Elaeagnus angustifolia    
Kanadai átokhínár Elodea canadensis    
Cingár átokhínár Elodea nuttallii    
Díszárpa Hordeum jubatum    
Bíbor nebáncsvirág Impatiens glandulifera Ligeterdők, vízparti magaskórósok.  
Kisvirágú nebáncsvirág Impatiens parviflora Üde lomberdők, ligeterdők.  
Japánkeserűfű Reynoutria japonica    
Akác Robinia pseudo-acacia    
Magas aranyvessző Solidago gigantea    
 
A ikonra kattintva további információkat tudhat meg az egyes fajokról.
 

 
 A listákat az aktuális kutatások és megfigyelések adatai alapján folyamatosan fogjuk javítani. Észrevételeit, javaslatait Takács Gábor felé jelezheti.
 
   
 
2009. 11. 22. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design