magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» N2K Fenntartási tervek egyeztetése - Szigetköz
N2K Fenntartási tervek egyeztetése - Szigetköz
 

N2K Fenntartási tervek egyeztetése – Szigetköz

 

A HUFH30004 Szigetköz

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

fenntartási tervének elkészítése

Támogató határozat:  272/2001/5/3/2012

 

 

Tervezési terület neve:

Szigetköz

Tervezési terület azonosítója:

HUFH30004

Tervezési terület kiterjedése:

17183 ha

 


A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek

Jelölő élőhelyek

 • Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
 • Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifoliafajokkal (Ulmenion minoris) (91F0)
 • Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei (6440)
 • Sík- és dombvidéki kaszálórétek (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) (6510)
 • Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyag-bemosódásos talajokon (6410)
 • Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230)

 

Jelölő fajok

 • Vágócsík (Cobitis taenia)
 • Botos kölönte (Cottus gobio)
 • Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
 • Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
 • Széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
 • Dunai galóca (Hucho hucho)
 • Szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
 • Törpecsík (Sabanejewia aurata)
 • Magyar bucó (Zingel zingel)
 • Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)
 • Lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)
 • Remetebogár (Osmoderma eremita)
 • Vöröshasú unka (Bombina bombina)
 • Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
 • Mocsári teknős (Emys orbicularis)
 • Hód (Castor fiber)
 • Vidra (Lutra lutra)
 • Vérfűboglárka (Maculinea teleius)
 • Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
 • Zanótboglárka (Maculinea nausithous)
 • Északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi)
 • Kúszó zeller (Apium repens)
 • Tőkés réce (Anas platyrhynchos)
 • Csörgő réce (Anas crecca)
 • Barátréce (Aythya ferina)
 • Kontyos réce (Aythya fuligula)
 • Kerceréce (Bucephala clangula)
 • Szárcsa (Fulica atra)
 • Kárókatona (Phalacrocorax carbo)
 • Szürke gém (Ardea cinerea)
 • Vörös gém (Ardea purpurea)
 • Bölömbika (Botaurus stellaris)
 • Fekete gólya (Ciconia nigra)
 • Bütykös hattyú (Cygnus olor)
 • Fekete harkály (Dryocopus martius)
 • Nagy kócsag (Egretta alba)
 • Rétisas (Haliaeetus albicilla)
 • Törpegém (Ixobrychus minutus)
 • Viharsirály (Larus canus)
 • Dankasirály (Larus ridibundus)
 • Kis bukó (Mergus albellus)
 • Bakcsó (Nycticorax nycticorax)
 • Kis kárókatona (Phalacrocorax pygmeus)
 • Búbos vöcsök (Podiceps cristatus)

 

Érintett települések

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza.

 

Település

Érintett terület (ha)

Település területének érintettsége (%)

Abda

68,91

 

Ásványráró

2 151,69

 

Bezenye

392,57

 

Darnózseli

95,14

 

Dunakiliti

1 522,48

 

Dunaremete

222,45

 

Dunaszeg

560,54

 

Dunaszentpál

190,81

 

Dunasziget

2 066,20

 

Feketeerdő

241,96

 

Gönyü

131,46

 

Győr

660,06

 

Győrladamér

253,94

 

Győrújfalu

60,31

 

Győrzámoly

1 094,34

 

Halászi

570,00

 

Hédervár

282,03

 

Kimle

535,66

 

Kisbajcs

261,98

 

Kisbodak

562,44

 

Kunsziget

430,65

 

Lipót

844,18

 

Máriakálnok

294,58

 

Mecsér

340,00

 

Mosonmagyaróvár

1 161,90

 

Nagybajcs

277,69

 

Nagyszentjános

260,33

 

Öttevény

3,32

 

Püski

27,23

 

Rajka

1 126,71

 

Vámosszabadi

141,30

 

Vének

357,75

 

Áttekintő térkép


A térkép teljes felbontásban történő letöltése (1,2 Mb, PDF)

 

Elfogadott fenntartási terv:
 

 

 

 

   
 
2016. 12. 09. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design