magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» N2K Fenntartási tervek egyeztetése - Rába
N2K Fenntartási tervek egyeztetése - Rába
 

N2K Fenntartási tervek egyeztetése - Rába

 

A HUFH20011 Rába

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület

fenntartási tervének elkészítése

Támogató határozat:  272/2001/4/4/2012

 

 

Tervezési terület neve:

Rába

Tervezési terület azonosítója:

HUFH20011

Tervezési terület kiterjedése:

5106,72 ha

 

A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek

 

Jelölő élőhelyek

 • Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
 • Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifoliafajokkal (Ulmenion minoris) (91F0)
 • Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei (6440)
 • Északi boreális mocsárrétek (6450)
 • Mészkedvelő üde láp- és sásrétek (7230)

 

Jelölő fajok

 • Vágócsík (Cobitis taenia)
 • Halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus)
 • Törpecsík (Sabanejewia aurata)
 • Selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
 • Magyar bucó (Zingel zingel)
 • Német bucó (Zingel streber)
 • Tompa folyamkagyló (Unio crassus)
 • Bödöncsiga (Theodoxus transversalis)
 • Erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)
 • Vérfűboglárka (Maculinea teleius)
 • Zanótboglárka (Maculinea nausithous)
 • Vidra (Lutra lutra)
 • Hód (Castor fiber)
 • Barna kánya (Milvus migrans)
 • Fekete gólya (Ciconia nigra)

 

Érintett települések

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza.

 

Település

Érintett terület (ha)

Település területének érintettsége (%)

Árpás

430,51

 

Bodonhely

246,50

 

Edve

62,28

 

Győr

1 281,82

 

Ikrény

235,69

 

Kisbabót

100,83

 

Mérges

216,74

 

Mórichida

159,83

 

Páli

50,44

 

Rábacsécsény

258,38

 

Rábakecöl

191,13

 

Rábapatona

395,26

 

Rábasebes

66,88

 

Rábaszentandrás

28,14

 

Rábaszentmihály

196,85

 

Rábaszentmiklós

25,72

 

Sobor

186,97

 

Szany

50,07

 

Vág

202,72

 

Áttekintő térkép


A térkép teljes felbontásban történő letöltése (1,2 Mb, PDF)

 

Elfogadott fenntartási terv:
 

 

 

 

 

   
 
2015. 01. 26. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design