magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» N2K Fenntartási tervek egyeztetése - Hanság
N2K Fenntartási tervek egyeztetése - Hanság
 


 

A HUFH30005 Hanság
kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület
fenntartási tervének elkészítése

Támogató határozat:  272/2001/2/3/2012

Tervezési terület neve:

Hanság

Tervezési terület azonosítója:

HUFH30005

Tervezési terület kiterjedése:

13545,17 ha

 


A kijelölés alapjául szolgáló fajok és/vagy élőhelyek

Jelölő élőhelyek

 • Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyag-bemosódásos talajokon (6410)
 • Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel (3150)
 • Természetes disztróf tavak és tavacskák (3160)
 • Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris (Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0)
 • Folyóvölgyek Cnidion dubii-hoz tartozó mocsárrétjei (6440)
 • Keményfás ligeterdők nagy folyók mentén Quercus robur, Ulmus laevis és Ulmus minor, Fraxinus excelsior vagy Fraxinus angustifoliafajokkal (Ulmenion minoris) (91F0)

Jelölő fajok

 • Vágócsík (Cobitis taenia)
 • Rákosi vipera (Vipera ursinii ssp. rakosiensis)
 • Vöröshasú unka (Bombina bombina)
 • Dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
 • Mocsári teknős (Emys orbicularis)
 • Lápi szitakötő (Leucorrhinia pectoralis)
 • Díszes légivadász (Coenagrion ornatum)
 • Lápi póc (Umbra krameri)
 • Vágócsík (Cobitis taenia)
 • Vidra (Lutra lutra)
 • Hód (Castor fiber)
 • Északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi)
 • Közönséges denevér (Myotis myotis)
 • Vérfűboglárka (Maculinea teleius)
 • Nagy tűzlepke (Lycaena dispar)
 • Zanótboglárka (Maculinea nausithous)
 • Nyári lúd (Anser fabalis)
 • Vetési lúd (Anser anser)
 • Nagy lilik (Anser albifrons)
 • Szárcsa (Fulica atra)
 • Szürke gém (Ardea cinerea)
 • Vörös gém (Ardea purpurea)
 • Nagy kócsag (Egretta alba)
 • Törpegém (Ixobrychus minutus)
 • Haris (Crex crex)
 • Pettyes vizicsibe (Porzana porzana)
 • Rétisas (Haliaeetus albicilla)
 • Dankasirály (Larus ridibundus)
 • Bölömbika (Botaurus stellaris)

Érintett települések

A tervezési terület által érintett helyrajzi számok listáját az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet tartalmazza.

 

Település

Érintett terület (ha)

Település területének érintettsége (%)

Acsalag

16,23

 

Bágyogszovát

223,29

 

Barbacs

499,34

 

Bősárkány

155,63

 

Csorna

3 047,07

 

Dör

173,48

 

Fehértó

485,85

 

Győrsövényház

112,18

 

Jánossomorja

440,59

 

Kapuvár

1 558,50

 

Károlyháza

192,77

 

Kimle

112,01

 

Kóny

573,73

 

Lébény

3 488,27

 

Maglóca

194,64

 

Markotabödöge

260,93

 

Osli

327,46

 

Rábatamási

417,39

 

Tárnokréti

525,12

 

Áttekintő térkép


A térkép teljes felbontásban történő letöltése (1,2 Mb, PDF)


Elfogadott fenntartási terv:
 
 

 

   
 
2015. 01. 26. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design