magyar english
Helyszín
Megye:
Település:
Időpont:
Időtartam:
Ingyenes:
Típus:
Kulcsszó:
A fenti szempontok közül legalább egy megadása kötelező.
FACEBOOK
Tájékoztató
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fertő-tavi Hidro-ökológiai Tájékoztató Rendszer
Természetvédelmi Információs Rendszer

 

SOPRONI TIT
„Az év emlőse az ürge 2015” programsorozat
Vadonleső
VARÁZSLATOS MAGYARORSZÁG
TAVASZI MADÁRLES
GPS kerékpáros útvonalak Sopron-Fertőd és Kapuvár-Beled kistérségek terültén
 
Feliratkozás hírlevélre
Kategoriák:
Név:
E-mail cím:
Szigetköz.eu
PaNaNet
 
 
 
AZ ÉV KIEMELT FAJAI -2015
FÁJA HALA
KÉTÉLTŰJE MADARA
 
» Az Igazgatóság » Fontosabb jogszabályok
Fontosabb jogszabályok
 
Az alábbiakban, tájékoztató jelleggel, a természetvédelemmel, a védett és Natura 2000 területekkel, a természetvédelemmel kapcsolatos nemzetközi egyezményekkel, illetve  a védett területeken folytatott gazdálkodással kapcsolatos fontosabb jogszabályokat mutatjuk be a teljesség igénye nélkül.
 
 

Általános természetvédelmi, illetve természetvédelemhez kapcsolódó szakági jogszabályok

 

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

 

2003. évi XXVI. törvény  az Országos Területrendezési Tervről

 

 

1995. évi LIII. törvény  a környezet védelmének általános szabályairól

 

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

 

91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól

 

276/2004. (X. 8.) Korm. rendelet  a természet védelmét szolgáló egyes támogatásokra, valamint kártalanításra vonatkozó részletes szabályokról

 
 
 

Nemzeti Park Igazgatóságok működése

 

347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 

5/2005. (K.V. Ért. 5.) KvVM utasítás a nemzeti park tanácsok létrehozásáról

 
 
 
 

Védetté nyilvánítás, védett értékek

 

13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben  természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

 

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról

 

Natura 2000 területek és használatuk

 

A Tanács 79/409/EGK (1979. április 2.) sz. irányelve a vadon élő madarak védelméről

 

A Tanács 92/43/EK (1992. május 21.) sz. irányelve a természetes élőhelyek, valamint a vadonélő állat- és növényvilág védelméről

 

 

 

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól

 

 

115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről

 

 

Nemzetközi egyezmények

 

1990/7. Nemzetközi Szerződés: Egyezmény az európai vadon élő növények, állatok  és természetes élőhelyeik védelméről (Berni Egyezmény)

 
A Bonnban, az 1979. évi június hó 23. napján kelt, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről szóló 1986. évi 6. törvényerejű rendelet

 

1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen, mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló, Ramsarban, 1971. február 2-án elfogadott Egyezmény és annak 1982. december 3-án és 1987. május 28.-június 3. között elfogadott módosításai egységes szerkezetben történő kihirdetéséről szóló

  

Megjegyzés: A listában elhelyezett linkek a magyarorszag.hu jogszabálykeresőjére mutatnak.


   
 
2011. 01. 03. Oldal nyomtatása
©2005 A KvVM
Természetvédelmi Hivatala
neosoft&design